Osoitamme myrskytuhoille alttiit metsäalueet

Palvelemme metsä-, tele- ja sähköverkkoyhtiöitä sekä viranomaisia ainutlaatuisella digitaalisella myrskytuhojen riskikartoituksella. Numerolan virtauslaskentaan (CFD) perustuvat tuulisuusmallinnukset tuottavat tarkkaa ja havainnollista tietoa eri alueiden riskialttiudesta puuston myrskytuhoille. Simuloinnin avulla voidaan suunnitella ja priorisoida huoltovarmuuteen liittyviä investointeja. Tuulimallinnukset auttavat ennakoimaan huoltoresurssien tarvetta ja kohdentamista myrskyn lähestyessä.

  • Lisää toimitusvarmuutta sähköyhtiöille
  • Viranomaisvelvoitteiden täyttäminen huoltovarmuuden osalta
  • Kustannussäästöjä investointien oikealla priorisoinnilla
  • Tarkempaa ennakoivaa resurssien kohdennusta
  • Faktaa metsän ylläpitoa koskevan päätöksenteon tueksi

Numerolan myrskymallinnusteknologia perustuu tarkkaan ilmavirtausten fysiikkaan, puuston lujuusmallinnukseen sekä pitkän aikavälin dataan tuuliolosuhteista ja myrskyhistoriasta. Olemme kehittäneet palvelun vahvaan matemaattiseen osaamiseemme nojaten. Teknologian mahdollistamien riskianalyysien avulla myrskytuhoille alttiit alueet voidaan tunnistaa ja riskeihin varautuminen helpottuu merkittävästi. Riskianalyysit ja niiden karttavisualisoinnit mahdollistavat kustannustehokkuuden sähkölinjojen kehittämisessä ja linjan vieruspuuston hoidossa. Tulosaineistot on mahdollista integroida asiakkaan omiin järjestelmiin, jolloin niitä voidaan hyödyntää myös muihin tarkoituksiin.

tarvainen-1

Ota yhteyttä asiantuntijaamme:

Pasi Tarvainen

Myynti- ja kehitysjohtaja

etunimi.sukunimi@numerola.fi

+358 40 747 7986

Myrskyhaitat kuriin tarkan simulointiteknologian avulla

Aapeli-myrsky näytti jälleen Suomen haavoittuvuuden sään ääri-ilmiöiden edessä. Loppulaskun suuruus ei vielä ole tiedossa, mutta jo nyt tappioiden on arvioitu olevan miljoonia euroja pelkästään yksittäisille verkkoyhtiöille. Numerola Oy:n simulointiteknologia mahdollistaa tarkan ja ajantasaisen tilannekuvan muodostamisen myrskyvaurioille alttiista metsäalueista. Sen avulla voidaan varautua lähestyviin myrskyihin entistä paremmin ja priorisoida maakaapelointialueita. Teknologian käytöstä hyötyisivät verkkoyhtiöiden lisäksi myös…

Lue lisää