Osoitamme myrskytuhoille alttiit metsäalueet

Palvelemme metsä-, tele- ja sähköverkkoyhtiöitä sekä viranomaisia ainutlaatuisella digitaalisella myrskytuhojen riskikartoituksella. Numerolan virtauslaskentaan (CFD) perustuvat tuulisuusmallinnukset tuottavat tarkkaa ja havainnollista tietoa eri alueiden riskialttiudesta puuston myrskytuhoille. Simuloinnin avulla voidaan suunnitella ja priorisoida huoltovarmuuteen liittyviä investointeja. Tuulimallinnukset auttavat ennakoimaan huoltoresurssien tarvetta ja kohdentamista myrskyn lähestyessä.

  • Lisää toimitusvarmuutta sähköyhtiöille
  • Viranomaisvelvoitteiden täyttäminen huoltovarmuuden osalta
  • Kustannussäästöjä investointien oikealla priorisoinnilla
  • Tarkempaa ennakoivaa resurssien kohdennusta
  • Faktaa metsän ylläpitoa koskevan päätöksenteon tueksi

Numerolan myrskymallinnusteknologia perustuu tarkkaan ilmavirtausten fysiikkaan, puuston lujuusmallinnukseen sekä pitkän aikavälin dataan tuuliolosuhteista ja myrskyhistoriasta. Olemme kehittäneet palvelun vahvaan matemaattiseen osaamiseemme nojaten. Teknologian mahdollistamien riskianalyysien avulla myrskytuhoille alttiit alueet voidaan tunnistaa ja riskeihin varautuminen helpottuu merkittävästi. Riskianalyysit ja niiden karttavisualisoinnit mahdollistavat kustannustehokkuuden sähkölinjojen kehittämisessä ja linjan vieruspuuston hoidossa. Tulosaineistot on mahdollista integroida asiakkaan omiin järjestelmiin, jolloin niitä voidaan hyödyntää myös muihin tarkoituksiin.

tarvainen-1

Ota yhteyttä asiantuntijaamme:

Pasi Tarvainen

Myynti- ja kehitysjohtaja

etunimi.sukunimi@numerola.fi

+358 40 747 7986

Etsimme ohjelmistokehityksen vahvaa osaajaa

Haemme asiakashankkeisiin ja palvelujemme kehittämiseen full stack – tai back end -kehittäjää Jyväskylän toimipisteeseemme. Tehtävä edellyttää kokemusta web- ja pilvisovellusten ja -palveluiden kehittämisestä sekä ketterästä ohjelmistokehityksestä.

Lue lisää