Tuulivoiman tuotantoanalyysien edelläkävijä

Numerola on ilmavirtausten fysiikkaan perustuvan virtauslaskennan (CFD) asiantuntija. Olemme CFD-laskennan kehittäjä tuulivoiman tuotantoanalyyseissä. Meillä on laaja ymmärrys ja pitkä kokemus tuulivoiman suunnittelusta Suomen olosuhteisiin sekä parhaat teknologiat laskea vaihtelevien maastonmuotojen sekä puuston vaikutukset tuotantoon. Tuotamme tarkkoja, riippumattomia ja pankkikelpoisia tuotantoanalyysejä.

  • Laaja-alaista näkemystä tuulivoiman suunnittelun tueksi
  • Lisää uskottavuutta hankkeelle
  • Tarkkaa ja puolueetonta tietoa tuotantopotentiaalista ja ympäristövaikutuksista
  • Selkeät, tarkat ja pankitettavat tuotantoanalyysit

Asiantuntemuksemme on käytettävissänne tuulivoimahankkeiden suunnittelun ja hankekehittämisen kaikissa vaiheissa. Tuotamme tietoa suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen tuotantopotentiaalista sekä ympäristövaikutuksista, kuten melu-, välke- ja näkyvyyshaitoista. Tavoitteemme on, että tuulivoimaa toteutetaan kohteissa, joissa sen tuotanto-olosuhteet ovat optimaaliset ja haitat hyväksyttävällä tasolla.

Käytämme analysoinnissa useita rinnakkaisia analyysimenetelmiä sekä omaa, pitkälle kehitettyä mallinnusympäristöä. Raportoimme selkeästi ja perusteellisesti projektin tuotantopotentiaalin sekä ympäristövaikutukset. Tämä kaikki takaa sen, että tuotantoarviomme ovat tarkkoja ja täyttävät investointipankkien ja viranomaisten vaatimukset.

tarvainen-1

Ota yhteyttä asiantuntijaamme:

Pasi Tarvainen

Myynti- ja kehitysjohtaja

etunimi.sukunimi@numerola.fi

+358 40 747 7986

Myrskyhaitat kuriin tarkan simulointiteknologian avulla

Aapeli-myrsky näytti jälleen Suomen haavoittuvuuden sään ääri-ilmiöiden edessä. Loppulaskun suuruus ei vielä ole tiedossa, mutta jo nyt tappioiden on arvioitu olevan miljoonia euroja pelkästään yksittäisille verkkoyhtiöille. Numerola Oy:n simulointiteknologia mahdollistaa tarkan ja ajantasaisen tilannekuvan muodostamisen myrskyvaurioille alttiista metsäalueista. Sen avulla voidaan varautua lähestyviin myrskyihin entistä paremmin ja priorisoida maakaapelointialueita. Teknologian käytöstä hyötyisivät verkkoyhtiöiden lisäksi myös…

Lue lisää