Ilmatar Energy ja Numerola yhteistyössä

Tuulivoiman ja tuulienergian tuotannon analyysien asiantuntija Numerola on tukenut menestyksekkäästi Ilmatar Energyä Kajaanin ja Pyhännän kunnan alueella sijaitsevan 211,4 MW:n Piiparinmäen tuulivoimahankkeen myynnissä. Rahoitusprosessin tuloksena yksi Euroopan suurimmista puhtaan energian rahastonhoitajista, Glennmont Partners, osti Piiparinmäen hankkeen Ilmatar Energy -yhtiöltä, joka on Omnesin hallinnoiman Capenergie 3:n ja Ilmatar Windpower oyj:n yhteisyritys.

Numerola toteutti Ilmatar Energylle rahoitusprosessin aikana ​​analyysipalveluja, jotka yhdistivät Numerolan monialaisen asiantuntijaryhmän Piiparinmäen tuulivoimapuiston tuotannon mahdollisimman luotettavaa arviointia varten. Puiston energian tuotantoa arvioitiin eri näkökulmista, kuten kohteesta tehtyjen tuulimittausten laatuanalyyseillä sekä kohteen tuuliresurssien mallinnuksella. Lisäksi simuloitiin tuotantoa erilaisilla turbiinisijoitteluilla ja turbiinien tyyppi­määrittelyillä sekä arvioitiin turbiinien suunniteltuja sijoituspaikkoja eri näkökulmista. Analyysien loppu­tuloksena voitiin tehdä perusteellinen tuulivoimapuiston energiantuotannon arviointi, joka dokumentoitiin yksityiskohtaisesti ja kansainvälisten standardien mukaisesti. Numerolan tiimi teki myös tiivistä yhteistyötä hankekehittäjän kanssa varmistaakseen, että valittu turbiinimalli on Piiparinmäen haastavaan ympäristöön parhaiten soveltuva.

Ilmatar Energyn toimitusjohtaja Erkka Saario on tyytyväinen yhteistyöhön:

”Haastavan ympäristön ja vaihtelevien maastonmuotojen vuoksi Numerolan asiantunteva, vuorovaikutteinen ja joustava lähestymistapa turbiinityyppien ja sijoittelun analysointiin oli ratkaisevan tärkeää maksimaalisen energiantuotannon takaamiseksi koko tuulivoimapuiston käyttöiän ajaksi. Numerolan syvällisellä osaamisella ja asiantuntemuksella hankkeessa toteutetuissa analyyseissä oli tärkeä rooli projektin onnistuneessa läpiviennissä.”

Tietoja Piiparinmäen tuulivoimapuistosta

Kainuussa Kajaanin ja Pyhännän kuntien alueella sijaitseva Piiparinmäen tuulivoimapuisto on valmiiksi luvitettu hanke, jossa rakennustyöt alkoivat vuoden 2019 lokakuussa. Kohteeseen rakennetaan 28 kappaletta nimellisteholtaan 5,6 MW:n Vestas EnVentus V150 -turbiinia ja 13 kappaletta nimellisteholtaan 4,2 MW:n Vestas V150 -turbiinia. Puiston valmistuttua Piiparinmäki on Suomen suurin tuulivoimapuisto, merkittävä tuulivoimaresurssi Nord Poolin alueella ja yksi Euroopan suurimmista ilman julkista tukea rakennetuista tuulivoimapuistoista.

Erkka Saario

Toimitusjohtaja

Ilmatar Energy Oy

Artikkelin kuvat:
ilmatar.fi