Myrskymallinnus tuo merkittävät säästöt, kun vältämme turhat investoinnit

KSS Verkko Oy on Kouvolan alueella toimiva sähköverkkoyhtiö. Haluamme varautua myrskyistä johtuviin korjaustöihin mahdollisimman hyvin ja minimoida sähkökatkot asiakkailtamme. Pian toimitusvarmuuden parantamista edellyttää myös voimaan tuleva sähköverkkolaki. Alueellamme on noin 2000 km ilmajohtoa, joka on aiemmin kärsinyt myrskytuhoista. Helpointa olisi tietenkin kaapeloida kaikki maan alle, mutta se ei ole halvin vaihtoehto. Päätökset kaapeloinneista on tehtävä hyvin perustein. Toki haluamme lisää toimitusvarmuutta myös ilmakaapeleille.

Numerola on tuottanut koko sähköverkkoalueestamme myrskymallinnukset, joiden avulla voimme hahmottaa riskialttiit alueet helpommin. Niiden avulla voimme suunnitella huoltotoimenpiteitä ja investointeja. Tavoitteenamme on rakentaa hallituin kustannuksin riittävän säävarma sähköverkko – ei kaapeloida liikaa, mutta riittävästi. Itse asiassa myrskymallinnuksista ilmeni, että kaapelointitarve on pienempi kuin alun perin luulimme. Mallinnus tuo meille siis merkittäviä säästöjä, kun vältämme turhat investoinnit.

Apua myös myrskytuhojen ennakoinnissa

Mallinnuskartoista on paljon apua myös johtokatujen kunnossapidon ja vierimetsän hoidon suunnittelussa. Voimme priorisoida niissäkin toimenpiteet korkean riskin alueelle. Voimme hyödyntää karttoja myös mahdollisten tulevien myrskyjen ennakointiin. Jos näemme, että myrsky on tulossa tietystä suunnasta, voimme ennakoida tilanteen ja seuraukset paremmin. Se on ehdottomasti mielenkiintoinen asia tulevaisuudessa. Maastokäynnit ovat osoittaneet että alueet, jota analyysi näyttää, todella ovat riskialueita. Vielä kun saamme kartat sulautumaan kunnolla omaan verkkotietojärjestelmäämme, niin uskon käyttömahdollisuuksien laajenevan vielä nykyisestä.

Jos sähköverkon alue on laaja, paikallistuntemus ei enää riitä riskipaikkojen tiedostamiseen. Eikä kaikkia paikkoja voida silloin käydä läpi ihmisvoimin – ainakaan säällisessä ajassa. Myrskymallinnuskartat ovat meille hyvä lisätyökalu sähköverkon riskitason määrittämiseen. Kartta itsessään on mielestäni selkeä ja helppotajuinen. Puuston kaatumisriski ja kaatumisriskin aiheuttama linjanvaurioriski on havainnollistettu siinä hyvin väreillä.

Tähän projektiin valmistautuminen ei ollut meidän kannalta ollenkaan hankalaa. Toimitimme vain Numerolalle lähtötiedot, joiden perusteella he tuottivat mallinnukset ja analyysit. Olemme olleet Numerolaan hyvin tyytyväisiä. He ovat kuunnelleet tarpeitamme tarkalla korvalla ja tuoneet selkeästi esiin, mikä on mahdollista toteuttaa. Heillä on vahva laskennallinen osaaminen, jota me voimme täydentää toimialatietoudella sähköverkkoalalta. Tämä yhteispeli on toiminut erittäin hyvin.

Jyri Tompuri

Kunnossapitopäällikkö

KSS Verkko Oy