Kun oma matemaattinen osaaminen loppuu, apuun kutsutaan Numerola

Ramboll on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys, joka toteuttaa merkittäviä kehityshankkeita. Suunnitteluun ja hankkeiden lupaprosesseihin liittyy olennaisena osana taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristönsuojelullisten vaikutusten arviointi. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnämme matemaattista mallinnusta ja analyysejä.

Numerolan puoleen käännymme silloin, kun tarvitsemme syvällistä matemaattista erityisosaamista. Liian usein vaikutusten arvioinneissa tyydytään kokemusperäiseen tietoon. Matemaattinen analyysi ja mallintaminen tuottavat luotettavaa tietoa sekä suunnittelun että päätöksenteon tueksi.

Tuotekehitystä tiiviissä yhteistyössä monella toimialalla

Olemme toteuttaneet Numerolan kanssa mitä erilaisimpia mallinnus- ja analyysiprojekteja. Analyyseihin on liittynyt aina suuren datajoukon numeerista käsittelyä ja analysointia. Kaavoituksessa ja rakennetun ympäristön suunnittelussa olemme tehneet mm. tuulisuuden arviointeja sekä pölyn leviämiseen liittyviä analyysejä. Näistä saatavaa tietoa on hyödynnetty suunnittelussa ja rakennusten rakenneratkaisuissa. Teollisuuslaitosten hankesuunnittelussa olemme tehneet yhteistyöstä erityisesti ympäristövaikutusten selvittämisessä. Olemme mallintaneet partikkeleiden ja kaasumaisten päästöjen leviämistä vesistössä ja ilmassa.

Tuulivoimahankkeissa olemme hyödyntäneet Numerolan vahvaa virtauslaskennan menetelmäosaamista tuulisuusanalyyseissa ja tuotantolaskelmien tekemisessä. Olemme kehittäneet tiiviissä yhteistyössä tuulivoimahankkeiden suunnittelussa käytettyjä tuottolaskelmia. Lisäksi olemme tehneet yhdessä vaikuttavuuden arviointimenetelmän Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Numerolalla ei kavahdeta suuria haasteita

Olemme Numerolan kanssa siirtäneet syvällistä matemaattista mallinnusosaamista yhteiskunnan käyttöön. Mielestäni tässä olemme onnistuneet hyvin. Yhteistyökumppanina Numerolan asiantuntijat ovat äärimmäisen osaavia ja tehokkaita. Yhteistyömme perustuu molemminpuoliseen luottamukseen sekä avoimeen dialogiin. Numerolan väki ei säikähdä suuriakaan haasteita, vaan ovat aina valmiita tarttumaan hullujenkin ideoiden toteuttamiseen.

Näkemykseni on, että moni suunnitteluvaiheessa oleva hanke hyötyisi Numerolan mallinnusosaamisesta merkittävästi. Tuotekehityksessä voitaisiin mallintamalla tunnistaa kelvottomat ideat jo ennen prototyypin tekemistä. Rakennushankkeissa tuuliolosuhteiden mallintamisella voitaisiin välttää olosuhteisiin sopimattomat rakenneratkaisut. Säästöt voisivat olla miljoonaluokkaa. Teemme suunnittelu- ja selvitystyötämme Rambollilla asiakkaan tarpeet edellä. Tässä palvelutehtävässämme Numerola on ollut luottokumppanimme jo 20 vuoden ajan.

Ramboll_Joonas_Hokkanen

Joonas Hokkanen

Johtava asiantuntija

Ramboll Oy