Numerolan tuulisuusanalyysit kelpaavat kansainvälisille pankeille

Taaleri on varainhoitoyhtiö, jolla on 5,6 miljardia euroa varallisuutta hoidettavana. Vuonna 2010 perustetun uusiutuvan energian liiketoiminnan tehtävänä on etsiä ja kehittää energiainfrahankkeita ja mahdollistaa Taalerin asiakkaille pääsy näihin hankkeisiin. Olemme investoineet yli 600 miljardia euroa uusiutuvaan energiaan viimeisen 8 vuoden aikana.

Tähän mennessä olemme kehittäneet ja toteuttaneet 12 tuulivoimahanketta Suomessa ja olemmekin toiseksi suurin tuulivoiman tuottaja Suomessa.  Yhteistyö Numerolan kanssa käynnistyi vuonna 2011, jolloin tilasimme heiltä ensimmäiset tuulisuusanalyysit. Numerolan osaamista olemme hyödyntäneet miltei kaikissa Suomessa toteutuneissa tuulivoimahankkeissamme.

Vahvuutena todistetusti tarkat tuulisuusanalyysit

Yhteistyön alkuvaiheissa huomasin, että Numerolan asiantuntijoilla oli huima potentiaali. Usein tuulisuusuusanalyysit perustuvat lineaariseen vektorimalliin, joka ei Suomen kumpuilevissa maastoissa ja metsäisissä olosuhteissa välttämättä aina anna todenmukaista kuvaa kohteen tuulisuudesta. Numerolan käyttämä CFD-virtauslaskentaan pohjautuva malli huomioi paremmin kompleksiset pinnanmuodot ja tuulen pyörteet, joten se on olosuhteissamme ehdottomasti paras analyysitapa.

Numerolan erinomaisuus tuulisuusanalyysien tekijänä perustuu heidän syvälliseen matemaattiseen osaamiseensa. Lisäksi heidän laatimiensa tuulisuusanalyysien vahvuutena on tarkkuus. Kun tuulivoimahankkeiden tuotantoa on jälkeenpäin verrattu Numerolan tekemiin laskelmiin, on voitu havaita, että ne ovat pitäneet paikkansa yllättävän tarkasti. Olen itsekin oppinut paljon uutta tuulisuusanalyyseistä heidän kanssaan toimiessani.

Perusta satojen miljoonien investointipäätöksille

Pystymme tuulisuus- ja tuotantolaskelmien valossa ennakoimaan riskejä sekä valitsemaan sopivimman teknologian ja voimalakorkeuden suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.

Hankkeiden rahoittamiseen ja investointipäätösten tekemiseen tarvitaan riippumattomien kolmansien osapuolien laadukkaat analyysit, joiden perusteella lopulta tehdään satojen miljoonien investointipäätöksiä. Näin ollen analyysien laatijalla täytyy olla uskottava osaaminen. Tämän Numerola on todistanut jo lukuisia kertoja.

Taaleri_Honkajoki_Taamir_Tareed

Taamir Fareed

Head of Development

Taaleri Energia Oy