Laaja-alainen ymmärrys näyttää voimansa tulosten tulkinnassa
lue lisää

Jy­väs­ky­län yli­opis­toMarkku Kataja, Fysiikan Laitoksen johtaja