Sähköverkon välittömässä läheisyydessä tehdään hakkuita jatkuvasti, ja ne aiheuttavat joko suoraan tai välillisesti 30 – 40 prosenttia verkkoyhtiön vuotuisista odottamattomista vioista. Kyse on siis maanlaajuisesti yhteensä 30 miljoonan euron suuruisesta odottamattomasta haitasta ilmajohdoille. Sen eteen kannattaa tehdä töitä.

Suomessa hakataan vuosittain metsää kokonaismääränä noin 70 miljoonaa kuutiometriä. Hyvin usein ilmajohdot ovat hakkuiden keskellä tai muutoin välittömässä läheisyydessä.

Metsänkäyttödata on jokaisen käytettävissä avoimena aineistona. Lisäämme datan helppokäyttöisyyttä tuomalla vuosittaisen hakkuuraportoinnin käyttöönne. Raportista ilmenee hakkuut ilmajohdon vieressä, hakkuulajeittain eroteltuna. Vuosiraporttina homma hoituu automatisoidusti, ja tulokset voidaan viedä suoraan verkkotietojärjestelmään.

Alla olevassa esimerkkikuvassa avohakkuut sinisävyillä ja harvennushakkuut punasävyillä ilmajohdon lähellä vuosittain eroteltuna.

Mikäli odottamattomien keskeytysten syy ei löydy hakkuista, ne löytyvät Numerolan myrskyanalyysin tuloksista tai lumi/-tykkyriskiaineistosta – 90 prosentin todennäköisyydellä. Linnut, ukkoset, ulkopuoliset aiheuttajat ja joskus omat vahingot ovat meidän laskennan tavoittamattomissa.

Olemme sähköverkkoyhtiöille monipuolinen asiantuntijakumppani, joka tarjoaa liiketoimintaa hyödyttävää dataa ja analyysiä helposti ymmärrettävässä ja visuaalisessa muodossa. Asiakas ei jää tuotettujen raporttien kanssa yksin, sillä Numerolan asiantuntijat tulkitsevat tuloksia syvälliseen asiakasymmärrykseen nojaten. Sähkömarkkinan ja verkkoyhtiöiden tarpeiden ymmärryksestä olemme saaneet paljon hyvää palautetta.

Kuinka paljon te pystyisitte vähentämään odottamattomia keskeytyksiä mikäli tietäisitte mistä syystä ja missä viat tulee tapahtumaan? Me autamme.

Numerola on liittynyt osaksi AFRYä
Lue lisää täältä.

Ota yhteyttä!

Samuli Korpinen
samuli.korpinen@numerola.fi
+358 50 511 5343