Simuloinnilla tehoa kaupunkisuunnitteluun

Ratkaisemme kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen haasteita muun muassa tarkkojen tuulisuusmallinnusten sekä matemaattisten optimointimenetelmien avulla. Meillä on vahva simulointi- ja optimointimenetelmien erityisosaaminen, jota sovellamme kaavoittajien, arkkitehtien, konsulttien sekä rakennesuunnittelijoiden hyödyksi.

Katso uusin juttumme kaupunkisuunnittelustamme tästä

  • Simulointi ja optimointi nopeuttavat ja helpottavat suunnittelutyötä
  • Kustannussäästöt ja virheiden välttäminen rakentamisessa
  • Tuulisuusmallinnus on edullisempi ja tarkempi kuin perinteinen tuulitunnelitestaus
  • Tuulisuusmallinnus tuottaa aiempaa täsmällisempää tietoa tuulikuormista

Korkea rakentaminen ja äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät.

Numerolan tuottamat kaupunkien tuulisuusanalyysit ja -mallit tuovat tarkkuutta, kustannustehokkuutta ja riskien hallintaa kaupunkiympäristöjen suunnitteluun sekä rakennusvalvonnan tarpeisiin.

Numerolan kehittämän tuulisuusmallinnuksen avulla voidaan selvittää suunnitteilla olevan kohteen tuuliolosuhteet, eli tuulen vaikutukset turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja rakennusten elinkaareen. Mallinnusten avulla saadaan ennakoivaa tietoa siitä, kuinka suunnitellut rakennukset vaikuttavat kohteen tuuliolosuhteisiin. Tuulisuusanalyysejä hyödynnetään myös rakenteita ja lujuutta suunniteltaessa. Tuulisuusmallinnuksia yhdistettynä paikkatietoanalyyseihin voidaan hyödyntää laajasti kaupunkien suunnittelussa havainnollisuutensa ansiosta.

Rakennuksista ja rakenteista voi tulla myrskysäällä merkittävä riskitekijä.

Puuskaiset tuulet voivat irrottaa rakenteita ja tehdä niistä alueella liikkuville hengenvaarallisia. Simuloimalla alueen tuuliolosuhteet jo suunnitteluvaiheessa varmistetaan, että rakennukset ja toiminnot on sijoitettu niin, ettei mikään kaadu tai irtoa, eikä esimerkiksi kokoajan yleistyvien korkeiden rakennusten katutasoon pääse syntymään vaarallisia puuskia. 

Tuuliolosuhteiden selvittäminen ja huomioiminen alueen suunnittelussa on siis mitä suuremmissa määrin myös turvallisuusteko. Suunnitteluvirheet aiheuttavat jättimäisiä vahinkoja. Näistä löytyy surullisia esimerkkejä joka puolelta maailmaa valitettavan paljon: 

  • Korkeiden rakennusten viereisille kaduille muodostuu vaarallisen voimakkaita tuulia, jotka ovat aiheuttaneet jopa kuolemaan johtavia onnettomuuksia.
  • Korkeiden rakennusten välisille oleskelualueille (esim. torit ja esiintymisaukiot) syntyy ennalta arvaamattomat tuuliolosuhteet, jotka kaatavat rakennelmia ja aiheuttavat vaaraa.
  • Kattorakenteet irtoavat tai rikkoutuvat voimakkaiden tuulien vaikutuksesta.
  • Voimakkaat tuulet aiheuttavat korkeiden rakennusten sisäänkäynneillä vaaratilanteita, kun poistuminen estyy kovan tuulen vuoksi.

Numerolan matemaattista osaamista voidaan hyödyntää myös muussa kaupunkiympäristön suunnittelussa, kuten näkyvyys- ja peittoanalyyseissä, aurinkoenergian sekä kaupunkiympäristön turvallisuuteen liittyvien laitteiden (valvontakamerat, valaisimet) sekä sähköautojen latauspisteiden sijoittelussa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

pasi

Pasi Tarvainen

Johtaja

etunimi.sukunimi@numerola.fi

+358 40 747 7986

Linkedin
SK_web_2

Samuli Korpinen

Myyntijohtaja

etunimi.sukunimi@numerola.fi

+358 50 511 5343

Linkedin