Numerolan palveluntarjonta säilyy entisellään; yrityskaupan myötä laajempi asiakaskunta pääsee hyödyntämään Numerolan palveluja ja ohjelmistoja.

AFRY on ostanut jyväskyläläisen Numerolan. Numerola on matemaattisen mallinnuksen ja numeerisen simuloinnin asiantuntija- ja ohjelmistoteknologiayritys, joka tarjoaa palveluja teollisuuden digitalisointiin, sähköverkkojen ja rakennetun ympäristön suunnitteluun sekä tuulivoiman suunnitteluun ja tuotannon seurantaan. Teollisuudessa yhtiön mallinnusosaamista hyödynnetään muun muassa koneiden ja tuotantoprosessien suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Numerolan tuulivoiman tuotantoanalyysit ovat kansainvälisten pankkien hyväksymiä. Tarkkoja tuulianalyysejä tuotetaan myös sähköverkkojen suunnitteluun ja resurssien kohdentamiseen. Kaupunkisuunnittelussa Numerolan tuulianalyysit ja -mallit antavat tietoa tuulen vaikutuksesta suunniteltavan kohteen turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja rakennusten elinkaareen.

AFRYn osoittama Numerolan simulointiosaamisen arvostus antaa hyvän lähtökohdan tiimimme
tulevaisuuden kehitykselle. Tämä mahdollistaa uusien palvelukokonaisuuksien rakentamisen molempien vahvuudet yhdistämällä. Odotamme innolla AFRYn tarjoamien resurssien, vahvan osaamisen ja kansainvälisyyden tuomia mahdollisuuksia, joiden avulla entistä laajempi asiakaskunta pääsee hyödyntämään Numerolan palveluja ja ohjelmistoja.

AFRY on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö, joka syntyi, kun 1895 Ruotsissa perustettu ÅF osti 1958 Suomessa perustetun Pöyryn helmikuussa 2019. Päästötön energia on yksi niistä segmenteistä, joilta AFRY hakee lähivuosina merkittävää kasvua. AFRY panostaa vahvasti myös digitalisaation edistämiseen, ja Numerolan ostaminen tukee merkittävästi kumpaakin aluetta.

Numerola työllistää 11 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 1,2 miljoonaa euroa.

Jyväskylässä 7.6.2021

Kai Hiltunen, Antti Niemistö ja Pasi Tarvainen