Osoitamme myrskytuhoille alttiit metsäalueet.

Palvelemme metsä-, tele- ja sähköverkkoyhtiöitä sekä viranomaisia ainutlaatuisella digitaalisella myrskytuhojen riskikartoituksella. Numerolan virtauslaskentaan (CFD) perustuvat tuulisuusmallinnukset tuottavat tarkkaa ja havainnollista tietoa eri alueiden riskialttiudesta puuston myrskytuhoille. Simuloinnin avulla voidaan suunnitella ja priorisoida huoltovarmuuteen liittyviä investointeja. Tuulimallinnukset auttavat ennakoimaan huoltoresurssien tarvetta ja kohdentamista myrskyn lähestyessä.

Pilviteknologiat takaavat nopean käyttöönoton – ei uusia laite- tai järjestelmäinvestointeja.

  • Lisää toimitusvarmuutta sähköyhtiöille
  • Viranomaisvelvoitteiden täyttäminen huoltovarmuuden osalta
  • Kustannussäästöjä investointien oikealla priorisoinnilla
  • Tarkempaa ennakoivaa resurssien kohdennusta
  • Faktaa metsän ylläpitoa koskevan päätöksenteon tueksi

Numerolan myrskymallinnusteknologia perustuu tarkkaan ilmavirtausten fysiikkaan, puuston lujuusmallinnukseen sekä pitkän aikavälin dataan tuuliolosuhteista ja myrskyhistoriasta. Olemme kehittäneet palvelun vahvaan matemaattiseen osaamiseemme nojaten. Teknologian mahdollistamien riskianalyysien avulla myrskytuhoille alttiit alueet voidaan tunnistaa ja riskeihin varautuminen helpottuu merkittävästi. Riskianalyysit ja niiden karttavisualisoinnit mahdollistavat kustannustehokkuuden sähkölinjojen kehittämisessä ja linjan vieruspuuston hoidossa. “Nyt vaan saha käteen ja raivaamaan, kun tietää mistä!”, kuten yksi verkkojohtaja totesi tulokset nähtyään. Tulosaineistot on mahdollista integroida asiakkaan omiin järjestelmiin, jolloin niitä voidaan hyödyntää myös muihin tarkoituksiin.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

SK_web_2

Samuli Korpinen

Myyntijohtaja

etunimi.sukunimi@numerola.fi

+358 50 511 5343

Linkedin