Laskenta- ja simulointipalvelut teollisuudelle

Numerola on kovan luokan kumppani teollisuuden mallinnus- ja simulointitarpeisiin. Viemme matemaattista mallinnusosaamista yrityksiin monipuolisten analyysien sekä laskentaohjelmistojen muodossa. Tuottamamme Digital Twin -ratkaisut mahdollistavat mm. koneiden ja tuotantoprosessien testauksen ja tuotekehityksen kustannustehokkaasti ja tarkasti. Kokonaisvaltaisen näkemyksemme avulla tuotamme laadukkaita analyysejä ja ennen kaikkea tulkintoja, jotka ohjaavat tuotekehitystä ja päätöksentekoa oikein perustein.

  • Parannetaan tuotantokoneiden tehokkuutta ja kilpailukykyä
  • Vältetään virheitä ja turhien prototyyppien tekemistä tuotekehitystyössä
  • Löydetään vikatilanteet nopeammin ja vältetään pitkät tuotantokatkot
  • Osoitetaan myyntitilanteessa asiakkaalle hyödyt tarkasti ja uskottavasti

Laskenta- ja simulointiteknologioita voidaan hyödyntää monipuolisesti teollisuuden tuotannon ja prosessien kehittämisessä. Asiakkaamme haasteena saattavat olla esim. tuotantokatkot, laatuongelmat tai energiankulutus. Tuottamiamme mallinnuksia ja digital twin -sovelluksia voidaan hyödyntää esim.

  • Tuotekehityksessä
  • Tuotannon optimoinnissa
  • Kunnossapidossa
  • Testauksessa
  • Tiedon keräämisessä ja tiedolla johtamisessa
  • Myyntitilanteissa

Asiakkaamme arvostavat meitä laadukkaan, asiantuntevan ja luottamuksellisen palvelun vuoksi. Tuomme matemaattiset menetelmät ohjelmistoratkaisuiksi, valitsemme laajasta menetelmävalikoimasta tarpeeseen sopivimmat ja esitämme tulokset selkeästi ja huolellisesti perustellen.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

numerola-press-AdobeRGB-006

Pasi Tarvainen

Johtaja ja hallituksen puheenjohtaja

etunimi.sukunimi@numerola.fi

+358 40 747 7986

Linkedin