Riittävän varma sähköverkko hallituin kustannuksin. Se on tavoitteena useimmilla sähköverkkoyhtiöillä. Numerola palvelee sähköverkkoyhtiöitä ja viranomaisia tuottamalla digitaalisia tuulimallinnuksia sekä analyysejä, joita voidaan hyödyntää monin tavoin suunnittelussa, ennakoinnissa ja resurssien kohdentamisessa.

Tuomme systemaattisuutta ja varmuutta toiminnan sekä investointien suunnitteluun. Analyysiemme avulla verkkoyhtiö voi lisätä toimitusvarmuuttaan merkittävästi – helposti ja pienin kustannuksin. Palveluamme hyödyntää jo yli 20 verkkoyhtiötä Suomessa.

Olemme sähköverkkoyhtiöille monipuolinen asiantuntijakumppani, joka tarjoaa liiketoimintaa hyödyttävää dataa ja analyysiä helposti ymmärrettävässä ja visuaalisessa muodossa. Asiakas ei jää tuotettujen raporttien kanssa yksin, sillä Numerolan asiantuntijat tulkitsevat tuloksia ja antavat suosituksia syvälliseen asiakasymmärrykseen nojaten. Teemme erilaisia skenarioita, joiden avulla päätöksenteko helpottuu. Sähkömarkkinan ja verkkoyhtiöiden tarpeiden ymmärryksestä olemme saaneet paljon hyvää palautetta.

Helppo suunnittelun ja riskienhallinnan työkalu

 

 

Käyttämämme pilviteknologiat takaavat palvelun nopean käyttöönoton. Käyttöönotto ja hyödyntäminen eivät sido paljoa asiakkaan työaikaa. Myöskään uusia laite- tai järjestelmäinvestointeja ei tarvita. Koulutamme henkilöstön palvelun käyttöön ja olemme tarvittaessa tukena myös käyttöönoton jälkeen. Parhaan hyödyn sähköverkkoyhtiö saa säännöllisestä yhteistyöstä, jossa yhdessä analysoimme nykytilaa ja tulevia kohteita.

Numerolan palvelulla tuotettavat riskianalyysit ja niiden karttavisualisoinnit mahdollistavat sähköverkkoyhtiöille kustannustehokkaan sähkölinjojen kehittämisen ja linjojen vieruspuuston hoidon. Tulosaineistot on mahdollista integroida asiakkaan omiin tietojärjestelmiin mm. kunnossapidon henkilöiden hyödynnettäväksi.

Palvelumme on

 • Monikäyttöinen
 • Todellista, mitattavaa hyötyä antava
 • Helposti ja nopeasti käyttöönotettava
 • Edullinen

Suunnittelun apuna

 • Investointien suunnittelu
 • Kaapeloitavien kohteiden priorisointi ja ilmalinjojen uudistamisen suunnittelu
 • Nykyisen sähkölinjan analysointi, jonka pohjalta voidaan päättää uuden linjan sijainti, uusittava alue ja tarvittavat hakkuut ja muut toimenpiteet
 • Asiakkaan oman, esim. pylväiden kuntoon liittyvän datan jatkoanalysointi

Ennakoinnin apuna

 • Myrskytuhoille alttiiden alueiden osoittaminen 
 • Tykkylumelle/lumivahingoille alttiiden alueiden osoittaminen
 • Huoltoresurssien tarpeen ennakointi ja kohdentamista myrskyn lähestyessä sekä myrskyn aikana 
 • Sähkölinjan erottimien sijoittelun suunnittelu

Korkeaan matemaattiseen osaamiseen perustuvaa teknologiaa

 

 

Numerolan mallinnusteknologia perustuu tarkkaan ilmavirtausten fysiikkaan, puuston lujuusmallinnukseen sekä pitkän aikavälin dataan tuuliolosuhteista ja myrskyhistoriasta. Olemme kehittäneet palvelun vahvaan matemaattiseen osaamiseemme nojaten. Mallinnusteknologiaa on käytetty sadoissa vaativissa tuulivoiman suunnitteluhankkeissa, jonka ansiosta laskenta- ja mallinnusosaamisemme on Suomen kärkeä.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Samuli Korpinen

Myyntijohtaja

etunimi.sukunimi@numerola.fi

+358 50 511 5343

Linkedin