Mitä Aila-myrsky opetti?

Vieläkin Aila-myrskyn aiheuttamia vikoja korjataan.  Lehti puussa, sula meri ja maa märkä. Tuhoja edesauttava kombinaatio. Aila-kehittyi hurjaksi myrskyksi, joka vaikutti laajasti maamme sähköjakeluun. Olemme mukana rakentamassa etätyönkin vaatimaa toimintavarmaa sähköverkkoa. Numerolan myrskymallinnuksen avulla verkkoyhtiöt voivat ennakoida vauriopaikat tarkasti. Raivata pahimmat riskipaikat etukäteen. Investoida tarkempaan tietoon perustuen. Numerolan mallinnustieto voidaan yhdistää yhtiön olemassa olevaan tietoon asiakkaista…

Maakaapeloinnille on vaihtoehto

Sähkön siirtohintojen nousun hillitsemiseksi on tehtävä toimenpiteitä. Maakaapeloinnin ohella tarvitaan nykyistä parempia ja taloudellisempia ratkaisuja sähköverkkojen toiminnan turvaamiseksi. Maasto- ja puustoaineistoon yhdistetty sääilmiöiden simulointimalli on tällainen ratkaisu, jolla myrskytuhojen riskipaikat voidaan löytää tarkasti ja tarvittaessa raivata puustoa tuhojen ennaltaehkäisemiseksi. Palvelu ei poista maakaapelointitarvetta, vaan auttaa kohdentamaan investoinnit oikeille alueille esimerkiksi verkon ikä ja maasto huomioiden.…