Seppo Sneck

Hallituksen jäsen

Asiantuntemus

  • Liiketoimintasuunnitelmien laadinta ja arviointi
  • Strategiatyöskentely ja strategian toimeenpano
  • Yrityksen kasvun suunnittelu ja ohjaus
  • Kasvavan yrityksen johdon tukeminen (prosessit, päätöksenteko, organisaatio)
  • Kasvuyrityksen rahoituksen suunnittelu

Yhteystiedot