Palvelut teollisuudelle

Numerola on kovan luokan kumppani teollisuuden mallinnus- ja simulointitarpeisiin. Viemme matemaattista mallinnusosaamista yrityksiin monipuolisten analyysien sekä laskentaohjelmistojen muodossa. Tuottamamme Digital Twin -ratkaisut mahdollistavat mm. koneiden ja tuotantoprosessien testauksen ja tuotekehityksen kustannustehokkaasti ja tarkasti. Kokonaisvaltaisen näkemyksemme avulla tuotamme laadukkaita analyysejä ja ennen kaikkea tulkintoja, jotka ohjaavat tuotekehitystä ja päätöksentekoa oikein perustein.

  • Parannetaan tuotantokoneiden tehokkuutta ja kilpailukykyä
  • Vältetään virheitä ja turhien prototyyppien tekemistä tuotekehitystyössä
  • Löydetään vikatilanteet nopeammin ja vältetään pitkät tuotantokatkot
  • Osoitetaan myyntitilanteessa asiakkaalle hyödyt tarkasti ja uskottavasti

Laskenta- ja simulointiteknologioita voidaan hyödyntää monipuolisesti teollisuuden tuotannon ja prosessien kehittämisessä. Asiakkaamme haasteena saattavat olla esim. tuotantokatkot, laatuongelmat tai energiankulutus. Tuottamiamme mallinnuksia ja digital twin -sovelluksia voidaan hyödyntää esim.

  • Tuotekehityksessä
  • Tuotannon optimoinnissa
  • Kunnossapidossa
  • Testauksessa
  • Tiedon keräämisessä ja tiedolla johtamisessa
  • Myyntitilanteissa

Asiakkaamme arvostavat meitä laadukkaan, asiantuntevan ja luottamuksellisen palvelun vuoksi. Tuomme matemaattiset menetelmät ohjelmistoratkaisuiksi, valitsemme laajasta menetelmävalikoimasta tarpeeseen sopivimmat ja esitämme tulokset selkeästi ja huolellisesti perustellen.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

pasi

Pasi Tarvainen

Johtaja

etunimi.sukunimi@numerola.fi

+358 40 747 7986

Linkedin