Simuloimme monimutkaiset prosessit ja muodostamme nopeasti näkemyksen, kuinka tuotanto viritetään huippuunsa yhdistämällä teknologia- ja prosessiosaamisemme datan analysointiin. Tarjoamme osana Afrya entistäkin laajemmin simulointipalveluja teollisuuden digitalisointiin ja päästöttömään energiaan liittyen. Olemme matemaattinen simuloija, joka tuo uutta näkemystä digitalisaatioon ja strategiseen kehittämiseen.

Suomessa kehitetään kiihtyvään tahtiin uusia teknologioita kestävän kehityksen ja hiilineutraalin tulevaisuuden varmistamiseksi. Koko prosessiteollisuussektori etsii ja kehittää ratkaisuja kokonaistehokkuuden ja kestävän kehityksen haasteisiin. Se edellyttää teknologioiden, tuotteiden ja tuotantoprosessien uudistamista. Näiden suunnittelussa ja validoinnissa simulointi on yksi keskeisimmistä menetelmistä.

Liiketoimintojen muutos erityisesti paperi-kartonki-sellu -sektorilla sekä uusissa puupohjaisissa tuotteissa on kannustanut meitä innovoimaan uusia ratkaisuja muun muassa simulointiin perustuvissa suunnittelumenetelmissä, tuotantoprosessien seurannassa sekä uuden tyyppisissä digitaalisissa ratkaisuissa.

Meiltä saat:

 • Vahvaa osaamista uusien teknologioiden ja tuotantoprosessien kehittämisessä ja
  testaamisessa simulointiteknologian avulla
 • Helppokäyttöiset ratkaisut tiedolla johtamiseen
 • Kustannustehokkaan digitaalisen simulointiympäristön uusien innovaatioiden
  testaamiseen
 • Uudentyyppiset työkalut, kuten digitaaliset kaksoset, tuotannon suunnitteluun,
  hallintaan ja optimointiin

Asiakkaamme arvostavat meitä laadukkaan, asiantuntevan ja luottamuksellisen palvelun
vuoksi. Tuomme matemaattiset menetelmät ohjelmistoratkaisuiksi, valitsemme laajasta menetelmävalikoimasta tarpeeseen sopivimmat ja esitämme tulokset selkeästi ja huolellisesti perustellen. Tuotamme laadukkaita analyysejä ja ennen kaikkea tulkintoja, jotka ohjaavat tuotekehitystä ja päätöksentekoa oikein perustein.

Olemme strateginen kumppani teille:

 • Tuotteiden laadun ja ominaisuuksien seurantaan ja kehittämiseen
 • Älykkään ja oppivan tuotantoprosessin kehittämiseen sekä resurssitehokkaaseen
  optimointiin
 • Tuotannon riskien hallintaan (laatuvaihtelut ja tuotantokatkokset)
 • Tuotannon digitalisointiin, datan tehokkaaseen hyödyntämiseen ja reaaliaikaiseen
  seurantaan

Laskenta- ja simulointiteknologioita voidaan hyödyntää monipuolisesti teollisuuden tuotannon ja prosessien kehittämisessä. Asiakkaamme haasteena saattavat olla esim. tuotantokatkot, laatuongelmat tai energiankulutus. Tuottamiamme mallinnuksia ja digital twin -sovelluksia voidaan hyödyntää esim.

 • Tuotekehityksessä
 • Tuotannon optimoinnissa
 • Kunnossapidossa
 • Testauksessa
 • Tiedon keräämisessä ja tiedolla johtamisessa
 • Myyntitilanteissa

Asiakkaamme arvostavat meitä laadukkaan, asiantuntevan ja luottamuksellisen palvelun vuoksi. Tuomme matemaattiset menetelmät ohjelmistoratkaisuiksi, valitsemme laajasta menetelmävalikoimasta tarpeeseen sopivimmat ja esitämme tulokset selkeästi ja huolellisesti perustellen.

 • Parannetaan tuotantokoneiden tehokkuutta ja kilpailukykyä
 • Vältetään virheitä ja turhien prototyyppien tekemistä tuotekehitystyössä
 • Löydetään vikatilanteet nopeammin ja vältetään pitkät tuotantokatkot
 • Osoitetaan myyntitilanteessa asiakkaalle hyödyt tarkasti ja uskottavasti

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

pasi

Pasi Tarvainen

Johtaja

etunimi.sukunimi@numerola.fi

+358 40 747 7986

Linkedin