Numerola Oy:n asiakkaiden, asiakkaiden ja mahdollisten asiakkaiden edustajien sekä yhteistyökumppanien ja yhteistyökumppanien edustajien henkilötietojen käsittely.

KUKA KÄSITTELEE TIETOJASI?

Numerola Oy (y-tunnus: 1511108-8)
Postiosoite: PL 126, 40101 JYVÄSKYLÄ
Käyntiosoite: Ylistönmäentie 31 B, 40500 JYVÄSKYLÄ

KENEEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ TIETOSUOJAAN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä:

Antti Niemistö
antti.niemisto@numerola.fi
+358 40 552 8118

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Jos olet asiakkaamme, asiakkaamme tai mahdollisen asiakkaamme edustaja, yhteistyökumppani tai yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Työnantajayritys / -organisaatio
 • Asema yrityksessä tai organisaatiossa/työtehtävä
 • Viestintä kanssasi
 • Tiedot tapaamisistamme

Jos olet asiakkaamme tai asiakkaamme tai mahdollisen asiakkaamme edustaja, käsittelemme sinusta myös seuraavia tietoja:

 • Antamasi markkinointisuostumukset ja –kiellot
 • Muut meille antamasi tiedot

Mikäli vierailet verkkosivustoillamme (www.numerola.fi), käsittelemme evästeiden avulla kerättävää tietoa muun muassa siitä, mistä vierailet verkkosivustollamme, millä sivustomme osilla vierailet ja mitä selainta käytät. Tarkempaa tietoa evästeiden käytöstä on saatavilla evästekäytännössämme.

MIHIN TARKOITUKSIIN JA MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteesi tai edustamasi yrityksen ja meidän välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja hallinnointiin. Käsittelemme henkilötietojasi myös liiketoimintamme ja palveluidemme analysointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen.

Mikäli olet yhteistyökumppanimme tai yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme tietojasi yhteistyön toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu

 • sopimussuhteeseen tai sopimuksen valmisteluun kanssasi,
 • sopimussuhteeseen tai mahdolliseen sopimussuhteeseen kanssasi perustuvaan oikeutettuun etuumme, tai
 • edustamasi yrityksen sopimussuhteeseen tai mahdolliseen sopimussuhteeseen taikka sopimuksen valmisteluun edustamasi yrityksen kanssa perustuvaan oikeutettuun etuumme.

MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOSI?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Voimme saada tietojasi myös edustamaltasi yritykseltä, yhteistyökumppaniltamme tai asiakkaaltamme. Jos olet asiakkaamme tai mahdollisen asiakkaamme edustaja, olemme voineet saada tietosi myös internetistä tai Suomen Asiakastieto Oy:ltä.

KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Emme luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille, paitsi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin edellyttäessä. Voimme hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä seuraavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

 • IT-järjestelmätoimittajat ja muut IT-palveluiden toimittajat ja
 • laskutuspalvelujen tarjoajat.

YHTEISREKISTERINPITÄJÄT

Olemme LinkedIn Irelandin kanssa yhteisrekisterinpitäjiä LinkedIn-sivumme osalta. Olemme tehneet LinkedIn Irelandin kanssa Page Insight yhteisrekisterinpitäjä -lisäsopimuksen (https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum) määrittääksenne tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamista koskevat vastuumme yhteiskäsittelyymme liittyen. Olemme sopineet, että meidän ja LinkedIn Irelandin välillä LinkedIn Ireland on velvollinen mahdollistamaan tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksiesi toteuttamisen LinkedIn Irelandin säilyttämiin henkilötietoihisi liittyen. LinkedIn Irelandin ja heidän tietosuojavastaavansa yhteystiedot sekä tiedot LinkedIn Irelandin henkilötietojen käsittelystä mukaan lukien keinoista käyttää oikeuksiasi LinkedIn Irelandia kohtaan ovat saatavilla LinkedIn Irelandin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Kun vierailet, tykkäät tai kommentoit LinkedIn-sivullamme, käsittelemme tietojasi yhdessä kerätäksemme kävijätietoja. Tätä kävijätietoa kerätään markkinointitarkoituksiin ja kehittääksemme LinkedIn-sivuamme ja palveluitamme.

SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI KOLMANTEEN MAAHAN?

Emme pääsääntöisesti siirrä tietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Jos tietojasi siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, toteutetaan siirrot Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen tai Euroopan komission vastaavuuspäätöksen perusteella.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme tai anonymisoimme tiedot, kun ne eivät ole enää tarpeellisia siihen tarkoitukseen, jota varten olemme ne keränneet.

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Oikeuksiesi käyttämiseksi voit olla yhteydessä antti.niemisto@numerola.fi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutetun etumme perusteella suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Sinulla on oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella ennen sen peruuttamista suorittamamme käsittelyn lainmukaisuuteen.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

KUINKA VARMISTAMME TIETOTURVAN HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYSSÄ?

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjäoikeuksin ja salasanoin sekä muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on tarve käsitellä henkilötietojasi työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.