Numerola on ilmavirtausten fysiikkaan perustuvan virtauslaskennan (CFD) asiantuntija. Olemme CFD-laskennan kehittäjä tuulivoiman tuotantoanalyyseissä. Meillä on laaja ymmärrys ja pitkä kokemus tuulivoiman suunnittelusta Suomen olosuhteisiin sekä parhaat teknologiat laskea vaihtelevien maastonmuotojen sekä puuston vaikutukset tuotantoon. Tuotamme tarkkoja, riippumattomia ja pankkikelpoisia tuotantoanalyysejä.

Asiantuntemuksemme on käytettävissänne tuulivoimahankkeiden suunnittelun ja hankekehittämisen kaikissa vaiheissa. Tuotamme tietoa suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen tuotantopotentiaalista sekä ympäristövaikutuksista, kuten melu-, välke- ja näkyvyyshaitoista. Tavoitteemme on, että tuulivoimaa toteutetaan kohteissa, joissa sen tuotanto-olosuhteet ovat optimaaliset ja haitat hyväksyttävällä tasolla.

Käytämme analysoinnissa useita rinnakkaisia analyysimenetelmiä sekä omaa, pitkälle kehitettyä mallinnusympäristöä. Raportoimme selkeästi ja perusteellisesti projektin tuotantopotentiaalin sekä ympäristövaikutukset. Tämä kaikki takaa sen, että tuotantoarviomme ovat tarkkoja ja täyttävät investointipankkien ja viranomaisten vaatimukset. Katso esimerkki tästä.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

pasi

Pasi Tarvainen

Johtaja

etunimi.sukunimi@numerola.fi

+358 40 747 7986

Linkedin