Oletko kiinnostunut löytämään uusia tuulivoima-alueita nopeasti ja edullisesti sekä käynnistämään ja toteuttamaan hankekehityksen tehokkaasti?

Oikea hankealueen valinta johtaa sujuvaan lupaprosessiin, alhaisiin hankekehityskustannuksiin ja tuulivoimapuiston korkeaan energiantuotantoon.

Tuulivoiman käytön arvioidaan kasvavan Suomessa merkittävästi kuluvan vuosikymmenen aikana. Uuden sukupolven tuuliturbiinit eroavat tuotanto­teholtaan ja ympäristövaikutuksiltaan vanhoista. Kansalliset ilmastotavoitteet, täsmällisempi lainsäädäntö ja ohjeistus sekä kansalaisten odotusten ja yhteiskunnan arvojen muuttuminen tukevat tuulivoiman osuuden merkittävää kasvua lähitulevaisuudessa.

Tuulivoimahanketta kehitettäessä kehittäjällä on sekä toteutuksen että taloudellisen kannattavuuden riskit. Palvelumme on tarkoitettu näiden riskien hallintaan hankekehityksen alusta lähtien. Sitä suuremmat säästöt saadaan, mitä varhaisemmassa vaiheessa erotetaan hyvät tuulivoimahankkeet huonoista.

Palvelukokonaisuutemme avulla tuulivoimatuotantoon soveltuvien hankealueiden löytäminen on helppoa. Numerola pystyy kehittämillään hakualgoritmeilla etsimään laajoilta alueilta tuulivoimakohteita, joissa tausta-aineistojen perusteella ei ole esteitä tuulivoiman rakentamiselle, ja tuuliolosuhteet ovat tuotannon kannalta otolliset.

Palvelun avulla hankekehittäjä voi

 • Löytää lupaavimmat tuulivoiman hankealueet
 • Tehdä nopeasti realistisia arvioita alue-ehdokkaiden tuotantopotentiaalista
 • Arvioida luvittamiseen liittyviä riskejä sekä hahmottaa tarvittavat selvitykset
 • Arvioida hankekehityksen taloudellisia ja aikatauluvaikutuksia
 • Tuottaa hanke-ehdokkaista vertailukelpoista tulosaineistoa parhaiden kohteiden valintaan

Nopea, asiantunteva ja edullinen

Numerolassa on yli 10 vuoden kokemus, tarkat ja ajantasaiset laskentamenetelmät sekä laajaa ja riippumatonta näkemystä tuulivoiman energiantuotannon ja ympäristövaikutusten arviointiin.

Palvelumme erottaa muista vastaavista sen tarkkuus, tehokkuus ja joustavuus. Pitkälle kehitetyt algoritmit ja ohjelmistoteknologiamme mahdollistavat nopeat kohdealueiden etsinnät sekä muut hankekehityksen analyysit. Siten palvelu on myös edullinen.

Asiakkaillamme on useita syitä käyttää palveluamme:

 • Kilpailu uusista hankealueista on alati kasvava
 • Hankkeiden ja hankekehityksen riskit halutaan pitää hallinnassa
 • Lupaava hankealue halutaan varata nopeasti
 • Hankekehityksen vaiheet ja haasteet on tarve hahmottaa varhaisessa vaiheessa
 • Hankkeelle halutaan lisää uskottavuutta
 • Suunnittelun pohjaksi halutaan tutkittua, tarkkaa ja puolueetonta tietoa tuotanto­potentiaalista ja vaikutuksista
 • Numerola tarjoaa tulosten asiantuntevan tulkinnan
 • Numerolan palvelu on selkeä ja asiakkaalle kevyt

Suomen johtavat tuulivoimatoimijat ovat Numerolan asiakkaina.

Lue, miten asiakkaamme ovat hyötyneet yhteistyöstä Numerolan kanssa

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, jos haluat selvittää miten tuulivoimahankkeenne saavuttavat täyden potentiaalinsa!

Pasi Tarvainen

Johtaja ja hallituksen puheenjohtaja

etunimi.sukunimi@numerola.fi

+358 40 747 7986

Linkedin