Vahvuutemme on laaja menetelmä- ja teknologiaosaaminen. Pitkän kokemuksen myötä kehittyneen näkemyksen ansiosta osaamme valita asiakkaamme tarpeisiin sopivimmat teknologiat ja analyysimenetelmät.

 • Olennainen rooli on tulosten tulkinnalla: mallinnus + ymmärrys = menestys

YDINOSAAMINEN

MALLINNUS, SIMULOINTI JA OPTIMOINTI

 • Monitieteinen matemaattinen mallinnus
 • Laskennallinen optimointi
 • Tehokkaat numeeriset algoritmit
 • Suurien tehtävien rinnakkaislaskenta moniprosessori laskentaympäristössä

TEKNINEN LASKENTA

 • Data-analyysit
 • Laskennallinen virtausdynamiikka
 • Lämmönsiirtoanalyysit
 • Laskennallinen akustiikka ja melumallinnus
 • Monifysikaalinen mallinnus

OHJELMISTOKEHITYS

 • Räätälöidyt analyysi ja suunnittelu työkalut
 • IoT
 • Teknisten analyysien työkalut
 • Paikkatietojärjestelmäsovellukset

TEKNOLOGIA

MATEMATIIKKA / NUMERIIKKA / DATA-ANALYYSI

 • Numerrin
 • Matlab
 • Python
 • R
 • C++
 • Fortran

GRAAFISET KÄYTTÖLIITTYMÄT

 • Java (JEE, JSE, JFX)
 • Javascript (React)
 • Matlab / Simulink
 • Python

TOTEUTUSALUSTAT

 • Linux, Windows (työpöytä / server)
 • Docker
 • AWS
 • Azure